De grootste collectie
Eugene Brands

Alles is in beweging

Eugene Brands

Brands werd op 15 januari 1913 geboren in Amsterdam en mag met recht de belangrijkste kunstenaar in de Nederlands naoorlogse kunstgeschiedenis worden genoemd. Hij begreep dat je niets in tijd kunt vatten. Alles verandert. Hij wilde het aardse loslaten en reisde rond in het universum, waar ook alles continu aan verandering onderhevig is. Het universum, waar wij nog zo weinig van weten, boeide hem mateloos en zijn verwondering daarover komt tot uiting in zijn werk. Hij leert ons het gevoelsmatig te begrijpen. Ook Willem Sandberg (van 1945 tot 1963 directeur van het Stedelijk Museum) zag al snel de kwaliteit van zijn werk, wat resulteerde in een expositie in 1949. Eugene Brands overleed op 15 januari 2002.

Brands beschikte over een zeer grote emotionele intelligentie. Voor mij was hij een minstreel, wanneer je je ogen sloot werden zijn verhaal en zijn stem tijdloos. Ook zijn bescheidenheid sprak mij zeer aan. Daarnaast zijn wij enorm dankbaar voor alle mooie momenten die wij met zijn vrouw Toos en dochter Eugénie hebben mogen doorbrengen.

Onze collectie is het resultaat van ruim 40 jaar verzamelen en inmiddels beschikken we over de grootste collectie werken op papier, collages, assemblages en doeken van Brands. Zijn werk is niet te begrijpen door ernaar te kijken, je moet het voelen. Ik ben ervan overtuigd dat Brands in de toekomst ook internationaal gaat doorbreken. Hij was in alle opzichten zijn tijd ver vooruit. Onze collectie bevat werken van 1940 tot 2002. Veel daarvan hebben we voor een vriendenprijs gekregen, omdat hij het ons gunde en zag dat onze collectie van maand tot maand en jaar tot jaar steeds completer werd.

Eugene Brands Gallery

Voor meer informatie of een bezoek

neem contact op